Integritetspolicy – Receptfritt Potensmedel

Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och använder personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

● Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera syftet för vilken information samlas in.

● Vi kommer att samla in och använda personlig information enbart i syfte att uppfylla de syften som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte får samtycke från den berörda individen eller enligt lag.

● Vi kommer bara att behålla personlig information så länge det är nödvändigt för att uppnå dessa syften.

● Vi samlar in personlig information på lagliga och rättvisa sätt och, i förekommande fall, med den berörda personens kunskap eller samtycke.

● Personuppgifter bör vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas och, i den utsträckning som är nödvändigt för dessa ändamål, bör de vara korrekta, fullständiga och uppdaterade.

● Vi skyddar personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, liksom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

● Vi kommer att göra information tillgänglig för kunderna om våra policyer och rutiner för hantering av personlig information.

Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personlig information skyddas och bibehålls.