Medicinsk ansvarsfriskrivning – Receptfritt Potensmedel

Förnekande av ansvar

Materialet på Receptfritt Potensmedel: s webbplats tillhandahålls ”som det är”. Receptfritt Potensmedel lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och hävdar och negerar härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning. av rättigheter. Vidare garanterar Receptfritt Potensmedel inte några uttalanden angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Receptfritt Potensmedel eller dess leverantörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott,) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialen på Receptfritt Potensmedel, Inc: s webbplats, även om Receptfritt Potensmedel eller en auktoriserad representant från Receptfritt Potensmedel har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar kanske inte gälla dig.